1932. "Книга да сладкищи, торти, сухи сладки, будинги и други"

The Blog. Блогът. Bl00g. Blooooh! Bloggg...