1928. "Храната на народа"

Д-р М. Хиндхеде, министър на народното здраве на Дания

The Blog. Блогът. Bl00g. Blooooh! Bloggg...