top of page
Search
  • Writer's pictureAlbena Shkodrova

Сюрреалната власт на сервитьора


Статията ми за комунистическия сервитьор в IWM POST - изданието на Института за социални науки във Виена. Сякаш не се чете много по този начин, списанието може да се чете онлайн или свали от тук - Fall/Winter 2015

18 views0 comments
bottom of page