1933. "Природосъобразна кухня"

Валтер Зомер (превод от немски на М. Едрев)