1933. "Практически съвети за домакинята"

Списание "Модерна домакиня"

The Blog. Блогът. Bl00g. Blooooh! Bloggg...