1926. Плодовете като храна

Марсел Лабе (превод от френски)