1917. "Българска вегетарианска кухня". Райна и Илия Стефанови.